Fundacja DOGadanka wraz ze współorganizatorami: Koroną Kielce i Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnym zaprasza na II Konferencję ROLA SPORTU W ŻYCIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, która odbędzie się w Sali prasowej Klubu Korona Kielce na Suzuki Arena. Wejście od strony ul. Ściegiennego, pomiędzy Sklepem Kibica a Punktem Akredytacyjnym przez szlaban.
Mijając szlaban należy zgłosić, że udają się Państwo na konferencję i skręcić w prawo (w stronę WDK) do drzwi bocznych na samym rogu- TYLKO TO WEJŚCIE JEST DEDYKOWANE DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI.

Agenda spotkania:

12:30 – 13:00 rejestracja uczestników
13- 13:10 oficjalne rozpoczęcie i przywitanie gości
13:10- 13:30 „Międzynarodowa wymiana doświadczeń kluczem do rozwoju oferty aktywizującej sportowo osoby z niepełnosprawnościami” Kama Kępczyńska-Kaleta
13:30-14:00 „Oddziaływanie społeczne Klubów Kibiców Niepełnosprawnych” Paweł Parus Federacja Kibiców Niepełnosprawnych
14:00-14:15 „Federacja Kibiców Niepełnosprawnych i PZPN – płaszczyzny i formy współpracy” dr Dariusz Łapiński PZPN
14:15-14:30 dyskusja
14:30-14:45 przerwa kawowa
15:00- 15:30 „Działalność w obszarze sportu osób z niepełnosprawnością” Marcin Folmer KKN Milicz
15:30- 15:45 KKN Kielce podsumowanie
15:45- 16:15 „Holistyczne podejście do rehabilitacji” Marta Słomka
16:15- 16:30 Dyskusja, zakończenie